Innkalling til årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte for Pride Cheerleading.
Årsmøtet avholdes på Pors klubbhus 3.mars kl. 19.00.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet på mail til ankjlaporsturn@gmail.com
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Pors i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett
.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret