Søndagstreninger for Paws/Precious/Passion våren 2015

Søndag 18.01 
Pride Paws kl. 14.00 – 16.00
Pride Precious kl. 16.00 – 18.30
Pride Passion kl. 18:30 – 21:00 

Søndag 22.02 
Pride Precious kl. 16.00 – 18.30
Pride Passion kl. 18.30 – 21.00

Søndag 8.03
Pride Paws kl. 14.00 – 16.00
Pride Passion kl. 16.00 – 18.30
Pride Precious kl. 18:30 – 21:00 

Søndag 15.03 
Pride Precious kl. 16.00 – 18.30       
Pride Passion kl. 18.30 – 21.00

Søndag 12.04
Audition