Oppstart for sesongen 2016/2017

Senior og junior starter uke 33 (mandag 15. august). Alle andre lag starter i uke 34.
Treningstidene for sesongen 2016/2017 er ute – se mer under ‘Trening’.