Innkalling til årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Pors Pride Cheerleading
Årsmøtet avholdes tirsdag 12.mars kl. 18.15 Pors Klubbhus Storesal
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest to uker før årsmøtet til ankjlaporsturn@gmail.com
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på årsmøtet og kan bli sendt ut på mail en uke før.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret