Årsmøte

Til medlemmene i Pors Pride cheerleading
Innkalling til årsmøte i Pors Pride cheerleading for 2022
Styret innkaller herved til årsmøte i Pors pride cheerleading
Årsmøtet avholdes tirsdag 28.februar 2023 på vestsiden skole kantine kl. 18.00
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1 uke før årsmøtet til
ankjlaporsturn@gmail.com
For å ha stemmerett må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret