Styret 2023

Trenere 2023 / 2024

Melissa

Hovedtrener Precious junior lvl 3

Mari

Hovedtrener Prediction youth coed lvl 2

Ingvild

Hovedtrener Power Senior Coed Lvl 5

Andrea

Hovedtrener Starlets Peewee lvl 2

Charlotte

Hovedtrener Passion Senior Lvl 3

Hedda

Ressurstrener i cheer og turn for Youth og Junior,

Veronika

Hovedtrener Mosquitos mini lvl 1 og ressurstrener Prediction Youth Coed Lvl 2

Oda

Hovedtrener Prestige Youth AG lvl 2

Helene

Hovedtrener Prestige Youth AG lvl 2

Linnea

Hovedtrener Starlets peewee lvl 2

Anne Kjerstin

Hovedtrener Blue Rays Mini lvl 0

Mikkel

Ressurstrener i klubben

Joachim

Medtrener Passion Senior Lvl 3

Julie

Medtrener Prediction Youth Coed Lvl 2

Hjelpetrenere

Bina
Marolie
Alena
Oda-Marie
Angelika
Alva
Ingeborg
Sophie

Lyst til å bli trener hos oss?

Send søknad til: Trine Marie Faaberg trinemariekjolberg@hotmail.com