Cheerskole

I høstferien har vi avholdt cheerskole for 1.-10 klasse. Vi har totalt hatt over 50 utøvere fordelt på 3 dager med mye lek, turn, stunt og andre gøyale aktiviteter. Takk til #sparebank1sorost som sponsor. Takk til våre lokale trenere fra Power Elite, Precious og Prestige, uten dere hadde ikke dette vært mulig.