Priser

Pris varierer fra parti til parti. Ta kontakt for mer informasjon ankjlaporsturn@gmail.com

 

 

 

Porsgrunn og Skien kommune har en tilskuddsordning kalt Kontingentkassa. 

Målsetting med Kontingentkassa er å sikre at alle barn skal ha mulighet til å delta på en ukentlig  fritidsaktivitet  innen idrett og andre lag/foreninger i nærmiljøet trass i familiens økonomiske situasjon. Gjelder dette deg, ta kontakt med ankjlaporsturn@gmail.com