Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Pors Pride Cheerleading
Styret innkaller til årsmøte i Pors Pride Cheerleading.
Årsmøtet avholdes tirsdag 27 Februar 2024 på Pors klubbhus kl. 18:00.
Saker som ett medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 1 uke før årsmøtet til leder@pridecheerleading.no.
For å ha stemmerett må man ha vært medlem i minst 1 måned og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes.
Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret.